Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Национална конференция „Медиите и бежанците“

четвъртък, 31 март 2016 14:49

Национална конференция „Медиите и бежанците“

сряда, 30 март 2016 16:11 / четвъртък, 31 март 2016 14:31
Print Increase font size

Национална конференция на тема „Медиите и бежанците” се проведе в голямата конферентна зала на университета. Конференцията бе организирана от УНСС, фондация „Фридрих Еберт” и Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика към университета. В работата й взеха участие изследователи, преподаватели, студенти. На форума присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика, Пенчо Хубчев, програмен координатор на Бюрото на фондация „Фридрих Еберт“, учените и експертите проф. д.ик.н. Владимир Чуков, д-р Мохамед Халаф, д-р Бойко Василев, проф. д.фил.н. Милко Петров.

В голямата конферентна зала

Конференцията бе открита от проф. д-р Петко Тодоров, който открои проблематиката и представи участниците. Когато уточнявахме темата, не предполагахме, че тя ще става все по-актуална и че кризата в Европа ще се задълбочава, отбеляза той. И когато през 2011 г. започна т.нар. арабска пролет, никой не подозираше, че тя ще завърши с „ислямска пролет“, направи кратък обзор на събитията проф. Тодоров и насочи вниманието към баланса на тематиката в медиите и „журналистическите фалшиви петна“.

При откриването на форума. Отдясно наляво: проф. Владимир Чуков, Пенчо Хубчев, проф. Стати Статев, проф. Петко Тодоров, проф. Милко Петров

Добре дошли в УНСС, обърна се към участниците в конференцията проф. д.ик.н. Стати Статев. Ректорът открои темата на форума не само като „гореща“, но и като поредния мост между науката и практиката, между науката и необходимите действащи политики. „Медии и обществени комуникации“ е сред младите катедри в нашия университет, но преподаването на журналистка започва от 1920 г. когато е основан Свободният университет за политически и стопански науки – предшественикът на днешния  УНСС, посочи проф. Статев и конкретизира, че още преди 96 г. студентите изучават „история и теория на журнализма“. „И това е съвсем естествено, защото нашият основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев е свързан с българската журналистика и е един от признатите колоси, за когото журналистиката е призвание и съдба, независимо какви държавнически и академични позиции е заемал“. Ректорът напомни с факти за журналистическата дейност на проф. Бобчев и думите му, че „журналистиката е велика сила, най-сигурното и най-мощното средство за борба против невежеството, предразсъдъците и притесненията“.

Участници в конференцията

„Проф. Бобчев формулира и фундаменталната роля на журналистиката за умственото и политическото събуждане на един народ, казвайки: „От журналистиката зависи много направлението, което следват народните стремления и движения. За поразяването на злото вестникарят има едно всемогъщо оръжие – правото и истината“, посочи също проф. Статев. Той изрази убедеността си, че на форума „с помощта на това всемогъщо оръжие, на богатата тематична палитра и конструктивната предстояща дискусия, ще се родят много ценни резултати, които ще бъдат значим принос към изследването на актуалната тема "Медиите и бежанците". По думите му неговата позиция на макроикономист и макрофинансист е, че досегашните проблеми на Еврозоната и Европейския съюз, свързани с фискалните асиметрии, са решими. Но бежанският проблем ще  е „големият лакмус“, „амалгамата“, в която се събират всички проблеми, които засягат човешкия живот. Това е предизвикателството, което ще ни докаже дорасли ли сме в Европа да бъдем интеграционна общност, изтъкна проф. Статев.

Ректорът приветства участниците във форума

Темата за бежанците и медиите коментира и Пенчо Хубчев, програмен координатор на Бюрото на фондация „Фридрих Еберт“. Той благодари на университета и Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика за организирането на форума. Медиите трябва да намерят правилния баланс и решения и в никакъв случай да не използват езика на омразата, акцентира Хубчев.

По време на дискусиите в залата

Първият научен доклад на тема „Бежанците. История, развитие и съвременни особености” изнесе проф. д.ик.н. Владимир Чуков, арабист, университетски преподавател, учен в областта на политиката на Близкия изток и исляма. Той коментира тероризма като голямо предизвикателство пред обществото и медиите, Европа като обект на най-големия миграционен поток в историята си, основните фактори на бежанския процес в „балканския лъч“ и др. Европейският съюз трябва да върви към единен политически субект, отбеляза проф. Чуков, който потвърди тезите си с много факти и данни.

Проф. Милко Петров, д-р Мохамед Халаф, д-р Бойко Василев (отдясно наляво)

За „Бежанците. Комуникация в мултикултурния свят” говори д-р Мохамед Халаф, СУ „Св. Климент Охридски” и Ал Хаят, Лондон, един от най-добрите анализатори у нас по темата за Близкия изток. На тема „Бежанците. Балкански практики и прочити“ изрази позициите си д-р Бойко Василев от БНТ. „Бежанците. Интереси, финансиране, трафик“ открои в доклада си проф. д-р Петко Тодоров. „Бежанците. Медиен образ и културни проекции” коментира проф. д.фил.н. Милко Петров, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.

Докладите от националната конференция на тема „Медиите и бежанците” са качени в онлайн изданието за изследвания, анализи и критика „Медиите на 21 век“.

Галерия снимки от Национална конференция „Медиите и бежанците“ ...