Факултет "Икономика на инфраструктурата"

XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“

сряда, 29 ноември 2017 9:10

Разглеждате снимки от XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“

Вижте пълен текст на XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“

XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ организира катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на Българската камара за образование, наука и култура. Темата на форума, който се проведе в зала „Научни съвети“, бе „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ и в него участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, СА „Д. А. Ценов“, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ организира катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на Българската камара за образование, наука и култура. Темата на форума, който се проведе в зала „Научни съвети“, бе „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ и в него участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, СА „Д. А. Ценов“, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Страница:

Галерия снимки от XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ ...