Факултет "Икономика на инфраструктурата"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване asc дата обновяване заглавие

УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно образование

8.2.2016 г. 13:35:47 ч.

УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network)

8.2.2016 г. 13:36:50 ч.

Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България

8.2.2016 г. 13:37:46 ч.

Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност

8.2.2016 г. 13:38:49 ч.

Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“

24.3.2016 г. 15:52:40 ч.

Национална конференция „Медиите и бежанците“

31.3.2016 г. 14:49:36 ч.

25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти

22.4.2016 г. 08:54:55 ч.

Публична лекция на тема "Ролята на Министерството на вътрешните работи в противодействието на корупцията“

26.4.2016 г. 11:00:27 ч.

Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“

26.4.2016 г. 11:05:42 ч.

Публична лекция, във връзка с проекта "Антикорупционно образование" на УНСС и катедра "Национална и регионална сигурност"

26.4.2016 г. 13:11:23 ч.