Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 01 април 2021 14:23

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Правила за провеждане на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри:

Катедра "Икономика на търговията"

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

Катедра "Икономика на туризма"

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

Катедра "Национална и регионална сигурност"

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

Катедра "Медии и обществени комуникации"

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"