Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: четвъртък, 27 февруари 2020 15:27

Тематични направления

Тематичните направления на конференцията са следните:

1) Търговия – състояние и перспективи

2) ПР, Продуцентство, Реклама

3)  Логистика и управление на веригата на доставките

4) Транспортът в глобалната икономика

5) Национална и регионална сигурност

6) Туристически бизнес

                         

Ще се приемат и доклади, които касаят и други теми, при спазване на изискването за оригиналност  и принадлежност към областта на социалните, стопанските и правните науки.