Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Седма международна научна конференция за студенти и докторанти

четвъртък, 22 февруари 2018 13:43 /
Начало:
вторник, 24 април 2018 9:30
Край:
вторник, 24 април 2018 17:00
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

На 24 април 2018 г. ще се проведе традиционната за факултет "Икономика на инфраструктурата" Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Настоящата, седма по ред международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните разработки на студентите, да се представят и дискутират резултати и от научно-изследователската работа на докторантите. Конференцията е фокусирана върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват широк спектър от аспекти, касаещи създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката ни и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.