Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

четвъртък, 14 март 2019 10:34 /
Начало:
вторник, 16 април 2019 9:30
Край:
вторник, 16 април 2019 16:00
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

Тематични направления 

1) Търговия – състояние и перспективи

2) Комуникации, медии, журналистика, ПР

3)  Логистика и управление на веригата на доставките

4) Транспортът в глобалната икономика

5) Национална и регионална сигурност

6) Туристически бизнес                     

        Ще се приемат и доклади, които касаят и други теми, при спазване на изискването за оригиналност  и принадлежност към областта на социалните, стопанските и правните науки. 

Работни езици на конференцията:

български и английски