Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

сряда, 17 април 2019 13:30

Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази година е на първо място по обучение на докторанти в УНСС.

При откриването на форума (от ляво надясно): проф. Мирослава Раковска, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Силвия Терезова, зам.-декан, и проф. д.н. Ивайло Христов, зам.-декан

Проф. Раковска посочи, че в предишни издания на форума със свои доклади са участвали 450 студенти и докторанти от УНСС и други висши училища в страната, от университети от страни-членки на Европейския съюз, както и от Азия и Африка. Това е ценен опит за бъдещата изследователска работа.

На конференция бяха представени 44 разработки по широк спектър проблеми на студенти и докторанти от катедрите към факултета – „Икономика на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика на търговията“. Във форума взеха участие 15 докторанти и 35 студенти, 12 от които чужденци, обучаващи се по програма „Еразъм+“.

В Голямата конферентна зала

Вашата конференция е специална, защото в нея участват и студенти, и докторанти, отбеляза проф. Валентин Гоев. Правете разработките си самостоятелно, дори да ви изглеждат нешлифовани, не правете copy-paste, защото както тръгнете, така ще вървите занапред. Не се отказвайте, ако не успеете първия път, бъдете твърди и упорити, в нашия университет има достатъчно места за докторанти, насърчи участниците във форума проф. Гоев. Той напомни, че когато в автобиографията присъства ОНС „доктор“, това не остава незабелязано от работодателите и у нас, и в Европа.

Конференцията се утвърждава като факултетен форум, всяка година има ръст на участниците в него, дава възможност за общи прояви на студентите и докторантите, посочи проф. Димитър Димитров. Призивът на декана към участниците беше да се включват активно в научноизследователската дейност на университета. Работодателите идват, когато видят, че нещо се прави, че има желание да се представят нови идеи, посочи проф. Димитров.

По традиция при откриването на конференцията беше представен един от докладите на участниците. Тази година това беше разработката на докторанта Георги Минев на тема „Нови технологични решения за медийните маркетингови комуникации“.

Докторантът Георги Минев

Интернет предоставя огромно количество информация, която медиите използват. Важна е силата на бранда, за да се довериш на данните. Медиите също трябва да имат надежден бранд, за да са разпознаваеми. Голямото предизвикателство пред медийния маркетинг е постоянното създаване на продукт. Другият характерен белег е, че животът на новините е твърде кратък, посочи Георги Минев. За да съществуват, медиите трябва да генерират приходи, а те идват от реклама. През последните десетина години се промени качеството на новините и сериозните работодатели търсят възможности да се рекламират в разследващи медии, каза докторантът.     

Студентите и докторантите с доклади получиха сертификати за участие във форума.

Галерия снимки от Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: б ...