Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Новата научна програма на МОН „Сигурност и отбрана“ разработена с помощта на екип на катедра „Национална и регионална сигурност“

понеделник, 25 октомври 2021 13:02

петък, 22 октомври 2021 8:00

6 млн. лв. е бюджетът на новата научна програма на Министерството на образованието и науката „Сигурност и отбрана“. Чрез нея висшите училища и научни организации ще могат да развиват иновативни системи за киберсигурност, защита на информацията и управление на антитерористичната дейност.

Програмата бе разработена с 3-годишните усилия на катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС. Освен това екип от катедрата ще ръководи два от работните пакета и ще участва по други два.

„Това е от огромно значение не само за катедрата, но и за целия университет“, коментира проф. д-р Димитър Димитров, ръководител-катедра и ректор на УНСС. Според него в условията на бързо развиващата се и динамична промяна в сектора за сигурност и отбрана, сътрудничеството и съвместните действия между научните организации и бизнеса са задължителни.

Програмата е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Тя е подкрепена от министерствата на отбраната и на външните работи. Очаква се дейностите по нея да стартират през 2022 г. и да се изпълняват до 2025 г.

Резултатите от всички фундаментални научни изследвания ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на достигнатите научни постижения в полза на обществото.

Реализацията на програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина, създаване на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса.

Програмата предвижда съвместно с бизнеса да се разработят съвременни системи и технологии за защита на информацията, както и по-сигурна среда за виртуална комуникация. Висшите училища и научните организации ще могат да обучават съвместно докторанти и да правят интердисциплинарни изследвания. Учените ще бъдат стимулирани да публикуват разработките си във висококачествени научни издания.

Потенциалните бенефициенти по програмата са Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, УНСС, УниБИТ, Военната академия „Г. С. Раковски“, Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Академията на МВР, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националният военен университет „Васил Левски”, Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски”, Лабораторният комплекс на София Тех Парк и др.

Галерия снимки от Новата научна програма на МОН „Сигурност и отбрана“ разработена с помощта на еки ...