Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: вторник, 15 юни 2021 13:05

Заседания на ФКНОНИД

Документи на

Факултетна комисия за насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

Председател: доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Членове:       1. доц. д-р Борислав Стефанов Арнаудов

                        2. гл.ас. д-р Николинка Димитрова Игнатова

                        3. гл.ас. д-р Иван Иванов Вълчанов

                        4. доц. д-р Нончо Иванов Димитров

                        5. гл.ас. д-р Мирослав Стефанов Георгиев

                        6. гл.ас. д-р Светослав Матеев Калейчев

                        7. Милена Ангелова Ефремова – управител на туристическа фирма „Атлантиктур“ - ООД

                        8. Габриела Станчева Панайотова – студент, специалност „Бизнес логистика“

                        9. Адела Руменова Бозмарова – редовен докторант от катедра „Национална и регионална                                          сигурност“

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Календарен годишен план 2020г..docx - 42 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол №1 ФКНОНИД.docx - 48 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол №2 ФКНОНИД.docx - 48 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол №3 на ФКНОНИД.docx - 49 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Календарен годишен план 2021 ФКНОНИД.docx - 43 KB