Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: петък, 15 март 2019 14:21

Галерия научно списание

20190307_175151 (1).jpg

Благодарение на любезното съдействие и финансовата подкрепа на  компания  SUTHERLAND излезе брой 13 на списание „Инфраструктура & Комуникации“, което успешно функционира към факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС.  В редакционния съвет са утвърдени учени. Председател на редколегията е зам. декана по качеството и международната дейност на факултета проф. д. н. Ивайло Христов. Главен редактор е доц. д-р Цветан Кулевски. Научното списание е интердисциплинарно. Всеки брой има ясно изведена тематична насоченост. Настоящият е посветен на глобалните и регионалните предизвикателства, пред които е изправено съвременното общество. Читателят ща прочете статии, свързани с теоретични постановки и резултати от изследвания от различни научни области: търговия, логистика, медии, транспорт, сигурност, туризъм. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, публикуват учени от други държави и университети. Жестът на компания SUTHERLAND удивлява и респектира и показва, че успешното сътрудничество между науката и бизнеса е залог за креативни резултати.

 
Екатерина Куртева от компания  SUTHERLAND и проф. Ивайло Христов
промотират брой 13 на списание „Инфраструктура & Комуникации“, 
което успешно функционира към факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС.