Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Трети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия „Европейските политики и прилагането им в България“

четвъртък, 22 октомври 2020 8:01

сряда, 21 октомври 2020 15:50

Представители на академичните среди, държавните институции, гражданските и творческите организации участваха в кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия – европейските политики и прилагането им в България“. Този трети поред форум беше организиран от Центъра за аудиовизуална политика и медийни изследвания и катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и НАТФИЗ  „Кръстьо Сарафов“. Целта на кръглата маса бе да се намери най-добрият път за ефективно и ефикасно управление и финансиране на българската филмова индустрия – през призмата на европейските политики и практики, което от своя страна да доведе до нейното устойчиво развитие.

Форумът се проведе в хибридна присъствено-онлайн среда в Голямата конферентна зала на УНСС и MS Teams, едновременно с паралелно живо излъчване на Фейсбук страницата на катедра „Медии и обществени комуникации“. (Пълен видеозапис - тук.)

В Голямата конферентна зала

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров даде началото на дискусията. Той заяви, че е останал много приятно изненадан от високата професионална ангажираност на участниците и гостите и изрази убедеността си, че кръглата маса ще допринесе за решаването на важни въпроси в областта на културата.

Проф. д-р Димитър Димитров

Участници бяха ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев, проф. д.н. Любомир Халачев от катедра „Филмово и телевизионно операторство и фотография“ на НАТФИЗ, Евгени Будинов, зам.-председател на парламентарната Комисия  по културата и медиите,  гл.ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова и доц. д-р Биляна Томова от катедра "Медии и обществени комуникации и др.

Проф. Димитров, проф. Семерджиев и проф. Любомир Халачев откриват кръглата маса (отдясно на ляво)

Ректорът на НАТФИЗ благодари на УНСС за организацията на форума, топлото посрещане и домакинството на събитието. Проф. Семерджиев изрази съчувствие към творците от сферата на изкуствата, които заради епидемията не могат да правят това, което обичат.

Проф. д-р Станислав Семерджиев

Г-н Евгени Будинов благодари за поканата и изказа адмирациите си за форума, който обединява филмовата общност (на снимката долу).

Гл. ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова от катедра „Медии и обществени комуникации“ направи въвеждаща презентация за проблематиката на кръглата маса и представи данните от европейската филмова индустрия и нейната съвместната работа с доц. д-р Биляна Томова, преподавател в катедрата (на снимката долу).  

Форумът продължи с включването на участниците и гостите от платформата MS Teams, които с включени камери и споделени екрани представиха своите презентации, посрещнати с голям интерес и множество въпроси.

Галерия снимки от Трети форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия „Европейските ...