Юридически факултет

Разпределение по зали на студентите за ДИ по Наказателноправни науки

четвъртък, 08 април 2021 13:05 /
Начало:
Край:
събота, 10 април 2021 10:00
Място:
Подробности:

 

          Уважаеми студенти,

          Писменият изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на 10.04.2021 год. от 8:30 часа, като студентите следва да са заели указаните места в залите до началото на изпита.

          Поради продължаващата епидемиологична обстановка и с оглед създаването на оптимална организация за запазване здравето на студентите и ангажираните с провеждането на изпита преподаватели и служители, задължително е студентите да бъдат с маски и предвидят време за влизане в Университета (измерване на температура, дезинфекция).

          Задължително да носят: лична карта и студентска книжка!!!

          Разпределението по зали може да видите в прикачени файлове.

          Пожелаваме Ви успешно полагане на изпита!