Факултет "Управление и администрация"

Обновено: понеделник, 05 март 2012 11:12

Държавни изпити и защити

1. Изисквания за държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър":

2. Списък с магистърски тези за магистри - Маркетинг

Прикачени файлове:

application/msword БАКАЛАВЪР УПРАВЛЕНИЕ.doc - 26 KB

application/msword МАРКЕТИНГ БАКАЛАВРИ.doc - 34 KB

application/msword МАГИСТЪР УПРАВЛЕНИЕ.doc - 26 KB

application/msword МАРКЕТИНГ МАГИСТРИ.doc - 67 KB

application/msword ПАРР МАГИСТРИ.doc - 31 KB

application/pdf МАРКЕТИНГ ТЕМИ.pdf - 78 KB