Факултет "Управление и администрация"

Обновено: понеделник, 27 февруари 2012 15:41

Научни конференции

Участие с доклад/постер в университетски  / национален / международен научен форум    64

Участие с доклад/постер в официален научен форум в международна организация     7

Участие с покана за доклад/постер в университетски  / национален / международен научен форум     9