Резултати от търсене за Факултет управление и администрация

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

13 results found
Контакти 19.6.2021 г. ... .ас. д-р Сабрина Калинкова Организационен секретар на конференцията E-mail: mspconference@unwe.bg    Факултет "Управление и администрация" Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", кабинет: 3029 УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 ...
Програмен Комитет 27.4.2021 г. ... . д-р Христо Иванов Катранджиев - Председател на Програмния комитет, Ръководител катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", УНСС, София, България Проф. д.н. Симеон Денев Желев- Декан на факултет "Управление и администрация", УНСС, София, България Проф. д-р Галина Пенчева ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... , 26 октомври 2017 16:05 Двадесетгодишнината от създаването на специалност „Публична администрация“ бе отбелязана в зала „Тържествена“ на университета. Честването даде началото на Четвъртата есенна академия под надслов „Иновативни ...
Ръководство 28.1.2021 г. ... катедра Доц. д-р Александър Иванов Вълков Факултет "Управление и администрация" Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg Телефон: (02) 8195 487 Кабинет: 5033 Научен секретар Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова Факултет ...
Състав 9.3.2021 г. ... . д-р Борислав Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1 ...
Консултативен съвет 4.3.2021 г. ... . д-р Диана Илиева Копева Катедра "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: 1070 . . . . . . Проф. д-р Николай Христов Щерев Катедра "Индустриален ...
Ръководство 4.3.2021 г. ... . д-р Цветана Александрова Стоянова Факултет "Управление и администрация"  CV: български  Служебен E-mail: tsvetana_stoyanova@unwe.bg  Телефон: (02) 962 34 73; (02) 8195 406  Кабинет: 1020 ... Зам. директор Проф. д-р Диана ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... за ректор на УНСС проф. д.ик.н. Стати Василев Статев Концепция за работа през мандатния период (2015 - 2019 г.)1 1 Концепцията се публикува в съответствие с изискванетона чл. 25, ал. 4 от Правилника за дейността на УНСС.   Номинации за членове на Академичен ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на Академичния съвет за ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц. д-р Емил Асенов - Факултет Приложна информатика и статистика               Председателите на Общите събрания на УНСС и на факултетите, ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра ...
Контакти 5.11.2020 г. ... катедра Проф. д-р Надя Димитрова Миронова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg  Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg  Телефон: (02) 8195 576  Кабинет: ...

Новини

32 results found
Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“ 20.4.2021 г. ... съвет при УНСС заедно с факултет „Управление и администрация“ организираха студентска научна конференция, която се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров. Това е поредната научна ...
Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“ 20.4.2021 г. ... съвет при УНСС заедно с факултет „Управление и администрация“ организираха студентска научна конференция, която се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров. Това е поредната научна ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си 19.11.2019 г. ... заставам развълнуван на трибуната в аула „Максима“. За мен е голяма чест да съм част от красивите емоции на това очаквано събитие. Вие сте деветнадесетият випуск бакалаври и сте достойна част от нашата история, чиято мисия е чрез образование ...
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development" 18.7.2019 г. ... на интелигентни градове/ Smart Cities Development в катедра „Регионално развитие“ Развитие на интелигентни градове/ Smart Cities Development e новата магистратурска програма, която се предлага съвместно от катедрите „Регионално ...
Публична лекция на посланика на Гърция Н. Пр. Григориос Василоконстандакис 9.5.2019 г. ... дипломация между съседни страни“ беше темата на публичната лекция, която Н. Пр. Григориос Василоконстандакис, посланик на Гърция в България, изнесе в зала „Тържествена“ по покана на катедра „Чужди езици и приложна ...
Публична лекция на Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, на тема „Дипломатът на XXI век“ 13.3.2019 г. ... на XXI век“  беше темата на публичната лекция, която посланикът на Италия Н. Пр. Стефано Балди изнесе през студенти и преподаватели в зала „Тържествена“. По покана на катедра „Чужди езици и приложна ...
Преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 1.3.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев връчи по време на Общото събрание свидетелствата на преподаватели, придобили академичните длъжности „професор“ и „доцент“. По традиция, чието начало беше поставено през 2016 г., новите професори и ...
Бакалаври и магистри от катедра "Управление" получиха дипломите си 29.11.2017 г. ... тържествена церемония в аула „Максима“ бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" получиха своите дипломи. По време на церемонията в аула „Максима“ Този ден е особено тържествен, защото получавате дипломите ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... „Публична администрация“ организира публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия у нас, на тема „България и Италия по 10 показатели: изучаване на страните чрез международните класации“. На събитието в ...
20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“ 27.10.2017 г. ... от създаването на специалност „Публична администрация“ бе отбелязана в зала „Тържествена“ на университета. Честването даде началото на Четвъртата есенна академия под надслов „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и ...
Обучение на американски студенти в УНСС 3.10.2017 г. ... четвъртото обучение на американски студенти в УНСС, осъществявано в рамките на сътрудничеството между УНСС и Florida International University (FUI), Miami, САЩ. Сътрудничеството се основава на меморандума за партньорство, подписан от ректорите на двата университета през май 2012 г. и е ...
Сертификационен курс по Google AdWords в УНСС 5.4.2017 г. ... „Маркетинг и стратегическо планиране“, Google и една от най-големите дигитални агенции в България – Адвъртайз БГ, организират за трета поредна година сертификационен курс по Google AdWords. Той започна на 18 март.  В зала 2007 Курсът е насочен ...
Проведе се заседание на Факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качеството към Факултет „Управление и администрация“ 15.3.2017 г. ... 06.03.2017 г. в Малка конферентна зала, УНСС се проведе първото заседание на Факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качеството към Факултет „Управление и администрация“.  На заседанието присъстваха доц. д-р Поля Кацамунска (зам. декан по качеството и международното ...
Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение" 9.3.2017 г. ... среща на консорциума на координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение (социално-икономически и екологични ефекти) (eMobilita)“ се проведе в университета. В нея участваха представители на организациите, включени в проекта - ...
Трета есенна академия "Реформите в публичната администрация в огледалото на публичния мениджмънт" 28.10.2016 г. ... есенна академия под надслов „Реформите в публичната администрация в огледалото на публични мениджмънт“ се проведе в университета. Двудневният форум бе организиран от катедра „Публична администрация“ със съдействието на Института по публична администрация (ИПА). В ...
Трето обучение в УНСС на студенти от Международния университет във Флорида, Маями 24.10.2016 г. ... трети път УНСС е домакин на едноседмично обучение на студенти от Международния университет във Флорида, Маями, САЩ, (Florida International University - FIU). Обучението се осъществява на базата на Меморандума за сътрудничество между УНСС и Международния университет във Флорида, Маями, ...
"Отворен семестър" на катедра "Публична администрация" 15.4.2016 г. ... на катедра „Публична администрация“ под името „Отворен семестър“ се проведе в голямата конферентна зала на университета. Гост-лектор на събитието бе Александър Михайлов от Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Той представи пред студентите темата ...
Преподаватели от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на работно посещение в испански университет 20.5.2015 г. ... от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ бяха на работно посещение във Факултета по образование, икономика и технология в Сеута, Испания (Facultad de Educacion, Economia y Tehnologia de Ceuta), към Университета на Гранада. Доц. д-р Галина Младенова, зам.-декан по учебната ...
Бакалаврите и магистрите от "Бизнес администрация" се дипломираха 16.12.2014 г. ... официална церемония в зала „Тържествена” своите дипломи получиха бакалаврите от специалност „Бизнес администрация”. Гости на събитието бяха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, преподаватели от катедрата, близки и приятели. Абсолвенти С приветствие ...
Дипломи за младите маркетолози и плановици 17.11.2014 г. ... тържествена церемония в аула „Максима“ катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ изпрати своите бакалаври от 58-я випуск „Планиране“ и 10-я випуск „Маркетинг“.  На тържеството присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Дипломи за бакалаври и магистри от "Публична администрация" и "Регионално развитие" 26.11.2013 г. ... тържествена церемония в аула „Максима” абсолвентите от "Публична администрация" и "Регионално развитие" получиха дипломите си. На връчването присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов зам.-ректор по електронизацията, проф. д-р Христо Христов, ръководител на катедра ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... Официално бе открито едноседмично обучение на американски студенти по публична администрация в нашия университет. То се осъществява на базата на Меморандума за сътрудничество между УНСС и Международния университет във Флорида, Маями, подписан през 2012 г. с цел насърчаване на международния ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 8.7.2014 г. ... 23 април  университетът,  чрез факултет „Управление и администрация“, започна изпълнението на ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... втора поредна церемония катедра „Публична администрация и регионално развитие“ връчи дипломи на своите бакалаври. В зала „Тържествена“ този път празнични тоги облякоха абсолвентите от специалност „Регионално развитие“. „Това е един от най-важните моменти ...
На добър час на бакалаврите от "Публична администрация" 16.11.2012 г. ... и шейсет бакалаври от специалността „Публична администрация“ получиха дипломите си на официална церемония в зала „Тържествена“. „В живота има моменти, които се помнят дълго, може би вечно. Мисля, че дипломирането е един от тях“, каза проф. д-р Христо Христов, ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... тържествено пленарно заседание в аула „Максима“ бе чествана 60-годишнината от основаването на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ). На юбилея бе посветена и международната научна конференция на тема „Криза и икономически растеж“. Юбилейното честване и международният форум събраха десетки представители ...
Стена на студентската слава 17.7.2012 г. ... се направи Стена на студентската слава предложи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Тя ще бъде по подобие на Стената на спортната слава в централното фоайе на университета. Идеята възникна по време на среща със студенти от специалност „Бизнес администрация“, които се представиха изключително ...
Стена на студентската слава 21.9.2012 г. ... се направи Стена на студентската слава предложи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Тя ще бъде по подобие на Стената на спортната слава в централното фоайе на университета. Идеята възникна по време на среща със студенти от специалност „Бизнес администрация“, които се представиха изключително ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 2.3.2012 г. ... юбилейна научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация" се проведе в университета. С форума катедра „Управление" отбеляза и 20-годишнината от създаването на своята специалност „Бизнес администрация". Ние първи въведохме тестовете, ...
Юбилейна конференция отбелязва 20-годишнината от обучението по бизнес администрация 8.12.2011 г. ... юбилейна научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация" се проведе в университета. С форума катедра „Управление" отбеляза и 20-годишнината от създаването на своята специалност „Бизнес администрация". Ние първи въведохме тестовете, ...

Предстоящо

7 results found
Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“ - краен срок за предложения 4 април 16.3.2021 г. ... СЪВЕТ НА УНСС И ФАКУЛТЕТ "УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ" ОРГАНИЗИРАСТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“(приемат се научни доклади и научни есета)краен срок: 4 ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ на факултет "Управление и администрация" 14.11.2017 г. ...  ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет на деканското ръководство на факултет "Управление и администрация" за периода м. ноември 2016 - м. ноември 2017. 2. Частичен избор на хабилитирани преподаватели за попълване квотата на хабилитираните преподаватели във Факултетния ...
Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приоритети за новия програмен период 2014-2020 г." 23.10.2014 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ Катедра „Регионално развитие“ има удоволствието да Ви покани на 12 ноември от 13,30 часа в голямата конферентна зала на студентски ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... среща на академичното ръководство и преподавателите с първокурсниците ще се проведе на 16 септември от 10 часа в аула „Максима“ по повод откриването на 93-тата академична учебна година в УНСС. Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет Катедра „Политическа икономия” организира Първа национална научна конференция по политическа икономия на тема: „ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ” 21 и 22 ноември 2013 г. ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене