Факултет "Управление и администрация"

ОБЩО СЪБРАНИЕ на факултет "Управление и администрация"

вторник, 14 ноември 2017 12:20 /
Начало:
понеделник, 20 ноември 2017 10:00
Край:
Място:
Зала 2032А на УНСС
Подробности:

   ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на деканското ръководство на факултет "Управление и администрация" за периода м. ноември 2016 - м. ноември 2017.

2. Частичен избор на хабилитирани преподаватели за попълване квотата на хабилитираните преподаватели във Факултетния съвет.

3. Частичен избор на нехабилитирани преподаватели за попълване квотата на нехабилитираните преподаватели във Факултетния съвет.

4. Частичен избор на студенти и докторанти за попълване квотата на студентите и докторантите във Факултетния съвет.

5. Частичен избор за член на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели.

6. Текущи.