Общоикономически факултет

Съвместна международна конференция ГОДИШЕН ФОРУМ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ

сряда, 27 септември 2017 9:25 /
Начало:
петък, 29 септември 2017 9:00
Край:
събота, 30 септември 2017 17:00
Място:
Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Подробности:

        На 29 и 30 септември 2017 г. Софийският университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Университетът за национално и световно стопанство – София и Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките организират съвместна международна конференция

ГОДИШЕН ФОРУМ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОЛИТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0: ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ 

в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".