Общоикономически факултет

Обновено: понеделник, 22 май 2017 11:28

Специалности

ОКС “Бакалавър” :

Професионално направление “Икономика”

 • специалност “Макроикономика”
 • специалност “Икономика”
 • специалност “Икономика” с преподаване на английски език
 • специалност “Политическа икономия”
 • специалност “Икономика на човешките ресурси”
 • специалност “Застраховане и социално дело”
 • специалност “Икономическа социология и психология”

Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”

 • специалност “Социология”


ОКС “Магистър” :

Професионално направление “Икономика”

 • специалност “Макроикономика”
 • специалност "Макроикономика и финанси"
 • специалност “Икономика на човешките ресурси” със специализация “Управление на човешките ресурси”
 • специалност “Застраховане и социално дело”
 •  специалност “Здравословни и безопасни условия на труд”
 •  специалност “Бизнес психология и социология”

Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”

 • специалност “Социални изследвания, аналази и проекти”