Общоикономически факултет

Обновено: понеделник, 15 май 2017 13:35

Научни форуми

2012 г.


по ред

№ на сключения договор

Вид на проявата и тема
(наименование на проекта)

Изпълнители
(ръководител, звено)

Дата и място на провеждане

1

НИД НП-14/2012

Научна конференция на тема:

ОБЩЕСТВЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЕВРОПА И СВЕТА

проф.д.с.н. Михаил Мирчев

/катедра “Икономическа социология”/

16.11. - 17.11.2012

Голяма и малка  конферентни зали

2

НИД НП-8/2012

Осма национална конференция по етика на тема:

ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО

доц. д-р Валентина Драмалиева

/катедра „Политическа икономия“/

29.11. - 30.11.2012

Голяма конферентна зала

 

2013 г.


по ред

№ на сключения договор

Вид на проявата и тема
(наименование на проекта)

Изпълнители
(ръководител, звено)

Дата и място на провеждане

1

НИД НП-4/2013

Международна научна  конференция на тема:

ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО: ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Пенчо Пенчев

/Общоикономически факултет/

31.10.2013

Голяма и малка конферентни зали, зала Факултетна

2

НИД НП-6/2013

Първа национална  научна  конференция на тема:

ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

доц.д-р Валентина Драмалиева

/катедра “Политическа икономия”/

21.11. – 22.11.2013

Голяма конферентна зала

3

Външно финансиране

Научна конференция „Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства

Проф. д-р Лалко Дулевски /катедра „Човешки ресурси и социална защита“/

18. 05. 2013

Голяма конферентна зала

 

2015 г.


по

ред

№ на сключения договор/

Решение на РС

Вид на проявата и тема
(наименование на проекта)

Изпълнители
(ръководител, звено)

Дата и място

на провеждане

  1.  

НИД НП-12/2015

Международна научна конференция:

“Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион”

доц. д-р Пенчо Денчев Пенчев

/Център за обучение и изследвания по парична история, теория и политика към УНСС/

15-16.10.2015

Голяма и Малка конферентни зали

  1.  

НИД НП-5/2015

Научна конференция:

„Икономически предизвикателства: растеж, конкурентоспособност, неравенство“

проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

/Катедра "Икономикс"/

06.11.2015

Голяма и Малка конферентни зали

  1.  

НИД НП-3/2015

Научна конференция:

„Икономическа социология 4.0“

доц. д-р Андрей Иванов Нончев

/Катедра "Икономическа социология"/

19.11.2015

Голяма конферентна зала

 

2016 г.


по

ред

№ на сключения договор

Вид на проявата и тема
(наименование на проекта)

Изпълнители
(ръководител, звено)

Дата и място

на провеждане

  1.  

НИД НП - 4/2016

Международна научна конференция

на тема: „Уроци, перспективи и предизвикателства от Балканите“

доц.  д-р  Пенчо Пенчев,

Център за парични и икономически изследвания

13-14.10. 2016

Голяма и Малка конферентни зали

  1.  

НИД НП-13/2016

Международна научна конференция

на тема: „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“

проф.  д.ик.н. Стати  Статев,

катедра „Икономикс“

 

 

21-22. 10. 2016

Голяма и Малка конферентни зали