Структура

Научноизследователски междууниверситетски център за изучаване на римското право и романистичната традиция

Правилник

Мисия

 Отчет за 2012 г.

 Международна научна конференция

8-ми международен семинар "Римско право и актуалност"

Програма 

Международна конференция обсъди ползите от: "Общо право за продажбите в Европа?"ЦЕИ модули за обучение 
Школа за перфекциониране –
Римски основи на европейското частно право

*  *  *

*  *  *


Директор