Общоикономически факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 02 април 2012 13:31

Събития

     През 2012 г. стартира проект EU-WISE  по 7 рамкова програма.

     Ръководител на проекта за България е проф. д.с.н. Елка Тодорова, катедра «Икономическа социология» при ОИФ.

    EU-WISE  е проект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия, който има задачата да отрази възможностите, ресурсите и промените, настъпили в здравните политики в страните-членки от Общността и в рамките на различните европейски култури. С предвидените 2,9 млн. евро за изследване и развитие, шестте европейски страни и 7 организации ще се осигури сътрудничество по линия на проект EU-WISE.

    Изследването се стреми да разбере ролята и влиянието на ресурсите извън здравните услуги, които оказват влияние върху възможностите на хората да управляват начина си на живот в дългосрочен план. То е насочено към разкриване на ресурсите и връзките в личните общности на хората, за да се създадат и предложат възможни, бъдещи интервенции, с които живеещите с ограничени средства и в социално депримирана среда хора да могат да се възползват адекватно.

    Основната цел на проекта е да определи до каква степен здравните политики на съответните страни и националните и международни ресурси влияят върху дейностите на всеки един болен от хроничен диабет, както и кои са секторите за доброволна работа в общността и непосредственото обкръжение на болните.

   За тази цел ще бъдат използвани разнообразни методи, включително анализ на социалните мрежи; анализ на документи; качествени и количествени изследвания; както и ще се проведе опит за практическа реализация  и внедряване на нови методи за интервенция в областта на самообслужването и индивидуалната грижа.

    Ние сме мултидисциплинарен екип, който включва професионалисти от различни сфери – медици - клиницисти, различни  социални изследователи от областите на социалната психология, социологията и икономиката. Това ни позволява да излезем от системата на клиничната семейна медицина като включим социалната среда в нейния клиничен, общностен и социален вариант и като в същото време, отразим индивидуалните общностни действия и дейностите, свързани със самообслужването и индивидуалната грижа на пациентите с хронични заболявания.

 Наши партньори са:

  1. Университет Манчестър (UNIMAN), Великобритания  - Проф. Ан Роджърс, водещ партньор.
  2. Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България – Проф. Елка Тодорова.
  3. Университет Навара (UNAV), Испания – д-р Мария Кармен Портийо Вега.
  4. Университет Осло (UNO),Норвегия – Проф. Кристина Фосс.
  5. Университет Крит (UoC), Гърция – Проф. Христос Лионис.
  6. Университет Наймеген (RUNMC), Нидерландия – Проф. Мишел Венсинг.
  7. Фондация за образование и социални изследвания (EHSF), Испания – Д-р Мануел Серано Гил.