Финансово-счетоводен факултет

Проф. д-р Снежана Башева е поканена и ще участва в международна конференция "Фискална политика и икониомически растеж"

вторник, 09 октомври 2018 8:32 /
Начало:
петък, 09 ноември 2018 9:30
Край:
петък, 09 ноември 2018 15:00
Място:
Народно събрание на Р България
Подробности:

Деканът на факултет "Финансово-счетоводен" на УНСС е получила покана от Председателя на Фискалния съвет на България за участие в международна конференция "Фискална политика и икономически растеж".

Покана