Финансово-счетоводен факултет

Подписан бе Меморандум за сътрудничество между УНСС и MDV

сряда, 16 май 2018 15:29

За мен   подписването на  днешния меморандум   може  да се  разглежда  като следваща крачка в сътрудничеството ни с АССА  и  в изпълнението на нашата мисия да превърнем  ФСФ, респективно УНСС  във водещ  по обучението в областта на счетоводството, одита  и контрола.

Искам само да напомня, че преди  осем  години  деканското ръководство осъществи:

- първите контакти  с  представители на АССА;

- впоследствие беше   подписан меморандум с АССА, чийто координатори сме  аз  с  гл.ас. д-р Т.Дончев  и в рамките, на който ежегодно се осъществяват някакви мероприятия;

- стартира и успешно завърши   проектът, с  който фактически се постигна акредитация и признаване на няколко изпита и се създаде учебния план на нова магистратура. Този проект имаше още една положителна страна - даде възможност на много млади  колеги от  трите катедри да имат пряк контакт с  колегите от АССА – офис Румъния, където успяха да натрупат доста полезни знания, които впоследствие приложиха при написването на учебните програми по новата магистратура.

MDV  е утвърден лидер  в обучението на кандидатите за придобиване на квалификацията  и  с подписването на меморандума според мен ще има възможност  за  още   по-добър обмен на знания  и  опит  така, че нашите студенти да бъдат добре подготвени  и съответно да придобият успешно тази квалификация.

 Проф. д-р Снежана Башева,

Декан на Финансово-счетоводен факултет на УНССГалерия снимки от Подписан бе Меморандум за сътрудничество между УНСС и MDV ...