Финансово-счетоводен факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 13 февруари 2020 14:56

Контакти

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТА

(важи за периода – 10.02.2020 -23.05.2020)

 

Е-mail: faf@unwe. bg

Уеб-страница на Финансово-счетоводен факултет - http://faculties.unwe.bg/finacc

Тел.: каб-1037 - 02/8195302; каб.1051 - 02/8195241

 

 Длъжност

Име и фамилия

Приемен ден

Час

Кабинет

ДЕКАН

Проф. д-р Румен Брусарски

 

понеделник

15,00-17,00

1037

ЗАМ.-ДЕКАН

по учебна работа

Доц. д-р Камелия Савова-Симеонова

вторник

16,00-18,00

1035

ЗАМ.-ДЕКАН

по качеството и международно  сътрудничество

Доц. д-р Силвия Трифонова-Праматарова

четвъртък

14,00-16,00

1051

ЗАМ.-ДЕКАН

по научноизследователска работа

Доц. д-р Емил Асенов 

четвъртък

12,30-14,30

1032а

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

НАЧАЛНИК СЕКТОР

„СЕКРЕТАРИАТ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ“

 

ЕМИЛИЯ СТОИМЕНОВА

 

 

08:00 – 16:45

 

 

Почивки:

10:00 – 10:15
12:00 – 12:45
15:00 – 15:15