Финансово-счетоводен факултет

Обновено: вторник, 01 октомври 2019 14:39

Контакти

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТА

(важи за периода – 30.10.2019 -25.11.2019)

 

Е-mail: faf@unwe. bg

Уеб-страница на Финансово-счетоводен факултет - http://faculties.unwe.bg/finacc

Тел.: каб-1037 - 02/8195302; каб.1051 - 02/8195241

 

 Длъжност

Име и фамилия

Приемен ден

 

Приемен начален час

Кабинет

ДЕКАН

Проф. д-р Сн. Башева

 

сряда

13,00

1037

ЗАМ.-ДЕКАН

по учебна работа

Проф. д-р М. Александрова

 

сряда

14,00

1051

ЗАМ.-ДЕКАН

по международно  сътрудничество

Проф. д-р Р. Пожаревска

 

четвъртък

16,00

1051

ЗАМ.-ДЕКАН

по научноизследователска работа

Доц. д-р О. Димов

 

петък

12,00

1032

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

НАЧАЛНИК СЕКТОР

„СЕКРЕТАРИАТ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ“

 

ЕМИЛИЯ СТОИМЕНОВА

 

 

08:00 – 16:45

 

 

Почивки:

10:00 – 10:15
12:00 – 12:45
15:00 – 15:15