Факултет "Икономика на инфраструктурата"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 16 март 2012 11:53

В медиите

Катедра "Икономика на туризма" при УНСС празнува 20-годишен юбилей. Той бе отбелязан с научна конференция "Предизвикателствата на туризма през 21 век". На дискусионна кръгла маса взеха участие водещи специалисти от науката и практиката, преподаватели и студенти. Тази катедра премина през много изпитания, премина през вътрешни дискусии и вътрешни противоречия докато намери своя път на развитие, напомни в началото на приветственото си обръщение проф. Борислав Борисов, ректор на УНСС и патрон на юбилейното честване на катедрата и на специалността "Икономика на туризма".

Едва ли и сега сме намерили идеалното състояние на учебния план и програми, посочи още проф. Борисов и изтъкна значението на базовото знание, получавано в университета, и добрата адаптация на младите специалисти в практиката. В тази връзка той оцени като много добри резултатите, постигнати през последните години от катедра "Икономика на туризма" със съдействието на бизнеса. "Специалността трябва да стане еталон, по който другите специалности да мерят своето развитие. И тя не е далеч от това", каза още ректорът за специалността "Икономика на туризма". Той градира оценката си до констатацията, че "катедрата е една от водещите в университета", една от примерите за академично отношение, за което нееднократно са споделяли и нейните възпитаници.

За двете ползотворни десетилетия на катедрата-юбиляр говори и нейният ръководител проф. Димитър Тадаръков, който в присъщия си стил я определи като "най-младата, красива и умна". Най-младата катедра с най-младия хабилитиран преподавател (само на 32 години) е именно "Икономика на туризма", конкретизира и в своето приветствие проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата". Поздравителни адреси до юбиляра отправиха също от катедра "Икономика на търговията", катедра "Стопанска логистика" и др.

Как от тук нататък да преподаваме и да управляваме туристическия бизнес в полза на България?, резюмира в своето експозе проф. Тадаръков. С красноречиви данни, през "презастрояването, липсващата инфраструктура, очакваното повишение на ДДС, фалитите на туристически фирми, недостига на кадри" и други проблеми, той оцени ситуацията в бранша и насочи дискусиите към "сблъсъка на интереси между теорията и практиката в стремежа към обща визия". За бъдещите конфигурации в организацията и управлението на туризма говори проф. Манол Рибов, доайен на университетската катедра.

Акценти в широката проблематика поставиха със своите презентации преподаватели от катедрата: доц. Таня Парушева ("Предизвикателства пред глобалния туризъм"), доц. Мариана Янева ("Национални особености на консултинга"), най-младият доцент Еленита Великова ("Детерминанти на СПА туризма"), доц. Тодорка Тончева и др. Дискусиите акцентираха върху тези и други актуални проблеми от "Предизвикателствата на туризма през 21 век".

Източник: Сайтът на УНСС