Юридически факултет

Тук можете да се запознаете с учебната програма по следните дисциплини:

История на българската държава и право

Логика

Философия

Обща теория на правото