Юридически факултет

стажове в дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет

вторник, 09 януари 2018 19:45 /
Начало:
Край:
петък, 02 февруари 2018 17:00
Място:
Подробности:

Обявата е публикувана на Портала за студентски стажове в държавната администрация и са валидни до 2 февруари 2018 г. :

http://staj.government.bg/stazhove/napravlenie-pravo-direktsiya-modernizatsiya-na-administratsiyata-administratsiya-na-ministerskiya-savet-sofiya35/

 

Период на провеждане на стажа: 01.03.2018 до 13.04.2018 г.

За обявените позиции могат да кандидатстват български граждани, които се обучават в университети в страната и в чужбина, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Кандидатите следва да имат добра компютърна грамотност и да владеят английски език писмено и говоримо (най-малко на ниво В2).

Одобрените кандидати ще могат да се включат в подготовката и провеждането на редица събития, част от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, както и да се запознаят със спецификите на работата в дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет, свързана с разработването, провеждането и отчитането на политиката по модернизация на държавната администрация. Основните им задължения ще включват:

-          подпомагане на организацията и провеждането на 2 срещи на Мрежата на експертите по публична администрация в ЕС (EUPAN) и 1 среща на Мрежата от експерти към Европейската служба за подбор на персонал (EPSO);

-          изследване на добри практики от други държави членки на ЕС в сферата на публичната администрация;

-          изготвяне на анализи и доклади за целите на срещите от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018;

-          участие в работните формати, асистиране на модераторите при провеждане на уъркшопи и изготвяне на обобщена информация за проведените дискусии;

-          комуникация с представителите на останалите държави членки на ЕС, във връзка с организацията и провеждането на събитията;

-          логистика, организация на социални и културни събития и др.

-          изготвяне на докладни записки, писма и др.

За контакти:

Ваня Новакова

Началник отдел „Политики за развитие на администрацията“

Дирекция "Модернизация на администрацията"

Администрация на Министерския съвет

1000 София, бул. "Дондуков" 1

тел: + 359 2 940 36 14

моб.: +359 888 90 95 77

+359 893 243 245