Юридически факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 25 януари 2021 11:42

Трети курс


конспект "Облигационно право"

конспект "Облигационно право" (проф. Зл. Сукарева)

конспект "Финансово право"

конспект "Финансово право" (проф. д-р  Валери Димитров)

конспект "Вещно право"

конспект "Европейско договорно право" (на английски език)

конспект "Международно хуманитарно право"

конспект "Криминалистика"

конспект "Криминалистика" - д-р Здравка Кръстева

конспект "Международно морско публично право"

конспект "Наказателно право"

конспект "Потребителско право"

конспект "Нотариално право"

конспект "Правна психология"

конспект "Строително право"

конспект "Миграционно право"

 Важно!!!

Студентите от 3-ти курс следва да проведат своята учебна практика по "Наказателноправни науки" в рамките на шести семестър с продължителност 60 учебни часа.

В прикачени файлове са необходимите бланки, които следва да бъдат разпечатани.  За получаване на изх.№ в срок до 15.07.2020 г. се обърнете към г-жа Гугова в кабинет 1099.

Заявките за избираемите  дисциплини за учебната 2020/2021 год. следва да бъдат попълнени, сканирани и изпратени на e-mail адрес: zaruihar@unwe.bg

Срок на подаване: 30.06.2020 год. (включително).

 

Разпределение по изборни дисциплини за летен семестър на учебната 2020/2021 год. в прикачени файлове:

Прикачени файлове:

application/pdf Бланка НПН 2020 г..pdf - 197 KB

application/pdf blanka_staj_NPN_otgovor-3-kurs_2020.pdf - 250 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка-изборни-дисциплини-IIIк-2020-2021.docx - 15 KB

application/pdf 3 курс - Разпределение по изборни дисциплини за учебната 2020-2021 год. - летен семестър.pdf - 480 KB