Юридически факултет

Обновено: понеделник, 08 април 2019 17:22

Пети курс


конспект "Многопартийната политическа система на Третата българска държава"

конспект "Международно частно право"

конспект "Валутно и митническо право"

конспект "Международен търговски арбитраж"

конспект "Наказателнопроцесуално право"

конспект "Наказателно изпълнително право"

конспект "Правен режим на обществените поръчки"

конспект "Осигурително право"

конспект "Сравнително гражданско и търговско право"

конспект "Международно морско частно право"

конспект "Гражданско право - практикум"

конспект "Гражданскопроцесуално право"

конспект "Дипломатическо и консулско право"

конспект "Правен режим на съдебното изпълнение"

конспект "Право на Европейския съюз"

конспект "Процесуално право на Европейския съюз"

Разпределение на студентите по зали за Държавен изпит по "Гражданскоправни науки" на 08.04.2019 г.

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО "ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ"

(виж последния прикачен файл)

 
 

Прикачени файлове:

application/msword Заявка за изборните дисциплини V курс-2018-19.doc - 38 KB

application/pdf Класиране 5-ти курс.pdf - 577 KB

application/pdf Класиране 5-ти курс - летен семестър.pdf - 377 KB

application/pdf бланка 5 курс ГП и НП.pdf - 529 KB

application/pdf бланка 5 курс ГНП.pdf - 528 KB

application/pdf blanka_staj_GP_NP_otgovor_ 2019.pdf - 244 KB

application/pdf blanka_staj_GPr_NPr_otgovor_ 2019.pdf - 244 KB

application/msword razpr-zali-08-04-2019.doc - 108 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Разпределение за 09-04-2019-не се допуска.docx - 22 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Разпределение за 09-04-2019.docx - 22 KB