Юридически факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 09 юни 2020 13:00

Пети курс


конспект "Многопартийната политическа система на Третата българска държава"

конспект "Международно частно право"

конспект "Валутно и митническо право"

конспект "Международен търговски арбитраж"

конспект "Наказателнопроцесуално право"

конспект "Наказателно изпълнително право"

конспект "Правен режим на обществените поръчки"

конспект "Осигурително право"

конспект "Сравнително гражданско и търговско право"

конспект "Международно морско частно право"

конспект "Гражданско право - практикум"

конспект "Гражданскопроцесуално право"

конспект "Дипломатическо и консулско право"

конспект "Правен режим на съдебното изпълнение"

конспект "Право на Европейския съюз"

конспект "Процесуално право на Европейския съюз"

   Важно!!!
Студентите от 5-ти курс следва да проведат своята задължителна учебна практика по "Гражданско право и Наказателно право" и по "Граждански и наказателен процес". През м. септември 2020 год. (от 01.09 до 20.09) се представят съответно заверените бланки от проведената практика.  

В прикачени файлове са необходимите бланки, които следва да бъдат разпечатани.  За получаване на изх.№ в срок до 15.07.2020 г. се обърнете към г-жа Гугова в кабинет 1099.

 

Заявките за избираемите  дисциплини за учебната 2020/2021 год. следва да бъдат попълнени, сканирани и изпратени на e-mail адрес: zaruihar@unwe.bg

Срок на подаване: 30.06.2020 год. (включително).


Прикачени файлове:

application/pdf Бланка ГП и НП 2020 г..pdf - 195 KB

application/pdf Бланка Гпр Нпр 2020 г..pdf - 194 KB

application/pdf blanka_staj_GP_NP_otgovor_ 2020 - 5к.pdf - 250 KB

application/pdf blanka_staj_GPr_NPr_otgovor_ 2020 - 5к.pdf - 249 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка-изборни-дисциплини- Vк-2020-2021.docx - 16 KB