Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор

Бистра Гугова

Телефон: (02) 8195 740
Кабинет: 206К