Бизнес факултет

Обновено: петък, 02 март 2012 12:18

Партньори

Партньорска програма на Софарма Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес”

Софарма Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма Трейдинг  това е още една инициатива насочена към подпомагането на бъдещите професионалисти в България и техния по-добър кариерен старт.

На 18 февруари, 2011 г. се проведе първата среща на компанията със студентите от специалности „Икономика на Индустрията” и „Бизнес Икономика”. Изпълнителният директор на Софарма Трейдинг Димитър Димитров не само представи  бизнеса на компанията, но и заедно с Антоанета Георгиева Директор Човешки Ресурси и Администрация и Алекс Меламед Специалист Бизнес Развитие, разказа своята лична професионална история. Студентите имаха възможността да повдигнат всички въпроси, които ги вълнуват на прага на тяхната кариера и да получат отговор от вече реализирани професионалисти.

Следваща инициатива в програмата за сътрудничество са стажантските програми в Софарма Трейдинг, от които ще могат да се възползват студентите III и IV курс на катедра „Индустриален бизнес”.