Бизнес факултет

Обновено: петък, 24 февруари 2012 13:19

Научни публикации

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

59

  • Публикувана статия в българско научно списание

28

  • Публикувана статия в международно списание в ред. колегия

9

  • Публикувана статия в международно/българско списание с импакт-фактор

2

  • Публикувана студия (глава от книга)

13

  • Публикувана монография (книга)

7