Структура

Сектор "Научни съвети и конкурси"

       

nsk@unwe.bg

Началник сектор

Савена Борисова

Телефон: (02) 8195 390
Кабинет: 2038