Структура

Сектор "Тестови център"

Мениджър на сектор

Мими Милкова

Телефон: (02) 8195 600
Кабинет: ТЦ