Структура

Отдел "Заплащане и администриране на персонала"

Функции: изготвяне на ведомости за заплати, хонорари и администриране на персонала

Началник отдел

Николай Джалев

Телефон: (02) 8195 449
Кабинет: П021