Структура

Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Директор
Заместник-директор
Заместник-директор
Кристиян Маджуров

Кристиян Маджуров

Телефон: (02) 8195 581
Кабинет: 1010