Структура

Сектор "Правно обслужване"

Ръководител сектор

Лилия Бояджиева

Телефон: (02) 8195 431
Кабинет: П022
Главен юрисконсулт

Владимир Раковски

Телефон: (02) 8195 431
Кабинет: П022
Главен юрисконсулт

Стоян Михайлов

Телефон: (02) 8195 431
Кабинет: П022