Структура

Юридически факултет

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор

Бистра Гугова

E-mail: law@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 684
Кабинет: 1099