Юридически факултет

Обновено: понеделник, 18 април 2016 21:45

История

Юридическият факултет е създаден с решение на АС от 20.03.1991 г., първоначално като Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет.

Факултетът се състои от 3 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки” и “Наказателноправни науки”.

Двадесет години от създаването на факултета, представяне проф. д-р Хр. Балабанова, Декан ЮФ.

С тържествено събрание на 15 април 2016 г. Юридическият факултет на университета чества 25-годишнината от създаването си. На събитието в аула „Максима“ присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на правосъдието Екатерина Захариева, омбудсманът на Р България Мая Манолова, деканът на Юридическия факултет доц. д-р Живко Драганов, както и представители на юридическата наука и практика, възпитаници на факултета, заемащи важни позиции в обществото, преподаватели, дипломанти, официални гости.

Поздравителни адреси по повод 25-годишнината на Юридическия факултет:

Прикачени файлове:

application/pdf Възпоменателен медал - Ректор УНСС.pdf - 41 KB

application/pdf ПА - Председател на Кноституционния съд.pdf - 28 KB

application/pdf ПА - Председател НБС ВОН при КНСБ.pdf - 64 KB

application/pdf ПА - Президент.pdf - 43 KB

application/pdf ПА - СО ВОН-КНСБ при УНСС.pdf - 39 KB

application/pdf ПА- Председател Съюз на юристите в България.pdf - 22 KB

application/pdf ПА-Главен прокурор.pdf - 27 KB

application/pdf ПА-Декан ПИФ ЮЗУ.pdf - 38 KB

application/pdf ПА-Декан Факултет Икономика на инфраструктурата.pdf - 70 KB

application/pdf ПА-Декан Факултет Приложна информатика и статистика.pdf - 58 KB

application/pdf ПА-Декан Финансово счетоводен факултет УНСС.pdf - 26 KB

application/pdf ПА-Декан ЮФ СУ.pdf - 61 KB

application/pdf ПА-Катедра Медии и обществени комуникации - УНСС.pdf - 107 KB

application/pdf ПА-Катедра Политология УНСС.pdf - 82 KB

application/pdf ПА-Катедра Публична администрация УНСС.pdf - 28 KB

application/pdf ПА-Председател ВАдвС.pdf - 58 KB

application/pdf ПА-Председател НС.pdf - 37 KB

application/pdf ПА-Председател СГС.pdf - 42 KB

application/pdf ПА-Ректор БСУ.pdf - 45 KB

application/pdf ПА-Ректор УНСС.pdf - 63 KB