Общоикономически факултет

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС Бакалавър за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 "Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС Бакалавър за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

20.4.2017 г. 16:00:34 ч.

Наша преподавателка участва в международен научен форум в Швейцария

Наша преподавателка участва в международен научен форум в Швейцария

20.4.2017 г. 15:59:20 ч.

Ректорът връчи дипломите на първия випуск от спец. Политическа икономия

Ректорът връчи дипломите на първия випуск от спец. Политическа икономия

20.4.2017 г. 15:58:30 ч.

Участие на наша преподавателка в международна конференция във Франция

Участие на наша преподавателка в международна конференция във Франция

20.4.2017 г. 15:57:14 ч.

Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление "Икономика"

Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление "Икономика"

20.4.2017 г. 15:56:42 ч.

Лекционен курс на наша преподавателка в Гърция

Лекционен курс на наша преподавателка в Гърция

20.4.2017 г. 15:53:54 ч.

Първа научна студентска конференция по икономическа политика

Първа научна студентска конференция по икономическа политика

20.4.2017 г. 15:52:49 ч.

Лекция на наш преподавател в университета на Флоренция

Лекция на наш преподавател в университета на Флоренция

20.4.2017 г. 15:51:18 ч.

Наш преподавател със студия в списание на SAGE с висок импакт фактор

Наш преподавател със студия в списание на SAGE с висок импакт фактор

20.4.2017 г. 15:50:02 ч.

Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици

Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици

20.4.2017 г. 15:48:26 ч.