Общоикономически факултет

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

П Р А В И Л А за финансиране на участието на преподавателите в научни прояви в страната и чужбина (командировки и такси за участие) в рамките на определения общ годишен лимит за Общоикономически факултет

9.6.2022 г. 15:40:38 ч.

ПРАВИЛА ФИНАНСИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАУЧНИ ПРОЯВИ за ОИФ 2021 ГОДИНА

16.4.2021 г. 10:38:22 ч.

Организиране и провеждане на тайно гласуване за Провеждане на частични избори в съответствие с чл.36а, ал.4 и чл.26, ал.6, ал.7 от ЗВО за попълване на състава на ФС на ОИФ от квотата на хабилитираните преподаватели чрез тайно извънпленарно гласуване

18.2.2021 г. 15:21:45 ч.

Организиране и провеждане на тайно гласуване за избор на гост-преподавател към катедра „Политическа икономия“ в съответствие с изискванията на „Временни правила за провеждане на тайно извънпленарно гласуване на колективни органи на УНСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение“ (РЕШЕНИЯ на Академичния съвет № 2/08.04.2020 г., Приложение 7, с.45-46)

28.4.2020 г. 14:49:04 ч.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОИФ

23.10.2019 г. 14:40:48 ч.

Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова

12.10.2018 г. 11:00:00 ч.

Наш преподавател беше гост-професор в Университета на Пикардия "Жул Верн"

23.6.2017 г. 14:10:58 ч.

Проект за създаване на Център по добротворчество в УНСС

23.6.2017 г. 14:01:43 ч.

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

16.5.2017 г. 12:04:22 ч.

Факултетни комисии за изпълнение на критериалната система за институционална акредитация към Общоикономически факултет

15.5.2017 г. 13:24:44 ч.