Общоикономически факултет

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици

Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици

20.4.2017 г. 15:48:26 ч.

Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел

Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел

20.4.2017 г. 15:47:11 ч.

Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина

Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина

20.4.2017 г. 15:45:41 ч.

Дипломираха се и бакалаврите от "Икономика на човешките ресурси"

Дипломираха се и бакалаврите от "Икономика на човешките ресурси"

20.4.2017 г. 15:44:56 ч.

Ректорът връчи почетни грамоти на двама студенти

Ректорът връчи почетни грамоти на двама студенти

20.4.2017 г. 15:43:48 ч.

Публични лекции на Общоикономически факултет

Публични лекции на Общоикономически факултет

20.4.2017 г. 15:42:43 ч.

Двоен юбилей на Общоикономически факултет и на катедра Икономикс

Двоен юбилей на Общоикономически факултет и на катедра Икономикс

20.4.2017 г. 15:42:13 ч.

Първа национална научна конференция по политическа икономия

Първа национална научна конференция по политическа икономия

20.4.2017 г. 15:41:13 ч.

Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

26.7.2013 г. 10:17:10 ч.

Научна сесия   между катедра „Икономическа социология” на УНСС и  катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски”  Благоевград, 06 април 2013 г.

Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г.

22.4.2013 г. 13:27:04 ч.