Структура

Отдел "Студенти - Бакалавър"

Началник отдел

Мария Христова

E-mail: marid@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 274
Кабинет: 1029А