Структура

Отдел "Кандидат-студенти"

Началник отдел

Радостина Петрова

E-mail: petrova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 701
Кабинет: 1002