Структура

Отдел "Комплектуване и каталози"

Началник отдел

Любомира Куртева

Личен e-mail: lubomirakurteva@gmail.com
Телефон: (02) 8195 265
Кабинет: 1078