Юридически факултет

Обновено: сряда, 11 октомври 2023 10:53

Пети курс

 

 

конспект "Многопартийната политическа система на Третата българска държава"

конспект "Международно частно право"

конспект "Валутно и митническо право"

конспект "Международен търговски арбитраж"

конспект "Наказателнопроцесуално право"

конспект "Наказателно изпълнително право"

конспект "Правен режим на обществените поръчки"

конспект "Осигурително право"

конспект "Сравнително гражданско и търговско право"

конспект "Международно морско частно право"

конспект "Гражданско право - практикум"

конспект "Гражданскопроцесуално раво"

конспект "Дипломатическо и консулско право"

конспект "Правен режим на съдебното изпълнение"

конспект "Процесуално право на Европейския съюз"

конспект "Административен процес"

конспект "Правен режим на класифицираната информация"

===================================================================================  

Разпределението по избираемите дисциплини за учебната 2023/2024 год. може да видите в прикачени файлове:

==================================================================================== 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Подаване на заявки за избираеми дисциплини – учебна 2023/2024 год.

Уважаеми студенти,

Заявките за избираеми дисциплини се подават само онлайн.

Всеки студент подава своята заявка от университетската си електронна поща до служебния имейл адрес, създаден специално за избираемите дисциплини:

                               [email protected]

Студентите, които не са подали заявления в указания срок и на посочения имейл адрес, ще се разпределят служебно от факултета.

 

Срок на подаване: до 11 юни 2023 г. (включително).

Заявката е в прикачени файлове:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка-избираеми-дисциплини-Vк-2023-2024.docx - 13 KB

application/pdf 5-ти курс - Разпределение по избираеми дисциплини за зимен и летен семестър.pdf - 681 KB