Структура

Отдел "Обществени поръчки и търгове"

Началник отдел

Самуил Авдала

E-mail: avdala@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 516
Кабинет: 5002