Юридически факултет

Обновено: четвъртък, 21 март 2019 8:40

Четвърти курс


конспект "Медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове"

линк към програма за обучение по "Медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове"

www.studymediation.com

конспект "Административноправен статут на гражданите и организациите"

конспект "Данъчно право"

конспект "Европейско право в областта на обществените поръчки" (на английски език)

конспект "Конкурентно право"

конспект "Семейно и наследствено право"

конспект "Криминология"

конспект "Търговско право"

конспект "Юридическа етика"

конспект "Устройство на територията" - част I - проф. Хр. Балабанова

конспект "Устройство на територията" - част II - доц. Г. Боянова

конспект "Австрийско право"

конспект "Търговска несъстоятелност"

конспект "Банково право"

конспект "Борсово право"

конспект "Банково и борсово право"

конспект "Право на интелектуална собственост"

конспект "Трудово право"

Заявките за избираемите дисциплини за учебната 2018/2019 г. се подават до 02 юли 2018 г. в. каб. 1106, нов корпус.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО" МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ПО-ДОЛУ:

Прикачени файлове:

application/msword Заявка за изборните дисциплини ІV курс-2018-19.doc - 36 KB

application/pdf SNP_4.pdf - 160 KB

application/pdf SNP_607-1.pdf - 497 KB

application/pdf SNP_5.pdf - 252 KB

application/pdf SNP_607-2.pdf - 536 KB

application/pdf SNP_607-3.pdf - 335 KB

application/pdf SNP_608-1.pdf - 494 KB

application/pdf SNP_608-2.pdf - 542 KB

application/pdf SNP_608-3.pdf - 301 KB

application/pdf Класиране 4-ри курс.pdf - 684 KB

application/pdf Класиране 4-ти курс - летен семестър.pdf - 555 KB