Юридически факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 21 септември 2020 15:03

Четвърти курс


конспект "Медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове"

линк към програма за обучение по "Медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове"

www.studymediation.com

конспект "Административноправен статут на гражданите и организациите"

конспект "Данъчно право"

конспект "Европейско право в областта на обществените поръчки" (на английски език)

конспект "Конкурентно право"

конспект "Семейно и наследствено право"

конспект "Криминология"

конспект "Търговско право"

конспект "Юридическа етика"

конспект "Устройство на територията" - част I - проф. Хр. Балабанова

конспект "Устройство на територията" - част II - доц. Г. Боянова

конспект "Австрийско право"

конспект "Търговска несъстоятелност"

конспект "Банково право"

конспект "Борсово право"

конспект "Банково и борсово право"

конспект "Право на интелектуална собственост"

конспект "Трудово право"

конспект "Право на ЕС в областта на обществените поръчки"

   

Заявките за избираемите  дисциплини за учебната 2020/2021 год. следва да бъдат попълнени, сканирани и изпратени на e-mail адрес: zaruihar@unwe.bg

Срок на подаване: 30.06.2020 год. (включително).

 

Разпределение по изборни дисциплини за зимен семестър на учебната 2020/2021 год. в прикачени файлове:

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявка-изборни-дисциплини-IVк-2020-2021.docx - 16 KB

application/pdf 4 курс - Разпределение по изборни дисциплини за учебната 20202021 год. - зимен семестър.pdf - 480 KB